O mně

"Podnik, který nedokáže předvídat budoucí problémy se skutečně řítí do problémů.
Každý problém je vlastně zamaskovaná příležitost."

Philip Kotler

Patřím k lidem, kteří za každým zdánlivým problémem hledají novou příležitost. Každý problém, se kterým se během života potkávám, je pro mě výzvou naučit se něco nového. Motivuje mě to přemýšlet v souvislostech a nacházet řešení i tam, kde nejsou na první pohled zřejmá. Mít široký přehled je pro moji práci a výsledky důležitější než příliš úzká specializace.

Na internetovém marketingu mě baví, že je to obor velmi dynamický a současně nepředvídatelný. Neustále se děje a vzniká něco nového a jen intenzivní prací na sobě je člověk schopen udržet krok s dobou a trendy.

Jedinou jistotou je, že bez zákazníka a jeho tužeb by nebyl obchod. A protože jsem obchodnice už od narození a mám prodej (sale) i ve svém jméně, 🙂 ze všech oblastí internetového marketingu jsou mi nejbližší právě ty, kdy mohu klientům nabídnout své obchodní zkušenosti a uplatnit je při rozvoji jejich podnikání.

Neustále se vzdělávám a sleduji nejnovější trendy v internetovém marketingu, abych svým klientům poskytovala co nejlepší služby. Přesto neumím vše, a proto na úzce specializované činnosti ráda doporučím specialisty, se kterými spolupracuji.

Kde a kdy jsem získala pracovní zkušenosti

Pojišťovací makléř a poradce, 1995 - 2008

Jako pojišťovací makléř pro pojištění průmyslu a podnikatelských rizik jsem se při práci s klienty naučila vyslechnout jejich potřeby a správně volenými otázkami objevit rizika, která je ohrožují.

Předvídání hrozícího nebezpečí a prevence vzniku škod byly hlavní náplní mé práce. Když došlo ke vzniku škodní události, jednala jsem jménem klienta s pojišťovnou, aby byl řádně odškodněn.

V pojišťovnictví jsem se naučila, že důkladná analýza a předvídání hrozících rizik je jednou z nejdůležitějších částí mé práce

Kvalita práce odvedené na začátku se poznala při vzniku a řešení pojistné události. 

Stejně tak v současnosti, při plánování marketingových aktivit, začínám analýzou.

Vedoucí obchodního oddělení ve vinařství, 2009 - 2014

Jako vedoucí obchodního oddělení ve vinařství jsem měla na starost především retailový obchod s vínem, plánování sortimentu a cenotvorbu pro dodávky vín do obchodních řetězců.

To znamenalo předvídat a plánovat objem prodeje i ceny vína na více než rok dopředu, kdy úrodu hroznů a kvalitu vína ovlivňuje nepředvídatelné počasí.

Cennou zkušeností, která mě nasměrovala k současné profesi, bylo spuštění a provozování dvou e-shopů s vínem. Proces plánování a přípravy e-shopů, stejně jako jejich provozování a rozvoj, znám proto velmi dobře.

Když jsem chtěla rozumět řeči marketingových specialistů, musela jsem se to naučit absolvováním mnoha školení, konferencí, konzultací a především praxí.

Ivana Šaleová - marketing a reklama na internetu

Od 2014 marketingové poradenství a PPC reklama

Jako marketingový konzultant a PPC specialista využívám všech zkušeností, které jsem získala v obchodě, marketingu i managementu.

V pojišťovnictví jsem se naučila, že důkladná analýza, plánování a předvídání, je nejdůležitější forma prevence.

Analýza klíčových slov, plánování marketingových aktivit a předvídání trendů i chování zákazníků je zase nejdůležitější součástí internetového marketingu.

Díky tomu, že znám prostředí výrobní firmy provozující dva e-shopy a navíc mám zkušenosti s prací marketingových agentur, jejichž slovníku jsem dříve nerozuměla, lépe nyní dokážu svým klientům poradit s marketingovou strategií s ohledem na finanční možnosti.